גלריית הפסלים

הפסלים פרי ידיו של האמן שמואל וילנברג, ניצול מחנה ההשמדה טרבלינקה, שנמנה עם מארגניו ומבצעיו של מרד האסירים במחנה. הפסלים מייצגים דמויות שפגש והכיר במחנה.